2. září 2013 jsme vydali již druhou výroční zprávu regionální organizace TOP 09 Brno-město. Je to jeden z našich konkrétních příspěvků k transparentnímu politickému prostředí v komunální politice.

Úvodní slovo z výroční zprávy

Vážené členky, vážení členové a podporovatelé TOP 09 v Brně,
dovoluji si vám předložit již druhou Výroční zprávu regionální organizace TOP 09 Brno-město. K vydávání těchto výročních zpráv mě vedlo přesvědčení, že členové regionální organizace a její podporovatelé jsou de facto akcionáři politické strany a mají tedy právo být informování o činnosti tak, jak je zcela obvyklé v ostatních společnostech. Dostanou tak prostor k hodnocení činnosti či případně mohou navrhnout zlepšení stávajících procesů fungování organizace. Zároveň i široká veřejnost má možnost se dozvědět více informací o činnosti regionální organizace TOP 09 Brno-město. Chtěl bych zde uvést, že jsme prozatím jedinou regionální organizací politické strany, která vydává výroční zprávu.

Zpráva je strukturovaná podle jednotlivých tematických okruhů. Na jednání RV v prosinci 2012 byla přijata usnesení, která požadovala vypracování ročních zpráv od zastupitelů ZMB za TOP 09, předsedů Komisí RV, předsedkyně Regionální revizní komise a předsedů či výborů místních organizací. V rámci komplexnosti zprávy byl několikrát posunut termín předložení jednotlivých zpráv, avšak i tento vstřícný krok nevedl ke kýženému výsledku. Proto se zpozdil termín vydání této zprávy, a proto zde nejsou ve srovnání s minulou zprávou uvedeny některé kapitoly, neboť nebyly dodány podklady.

V roce 2012 jsme jako první regionální organizace uspořádali Programovou konferenci regionální organizace TOP 09 ­Brno-město, kde jsme již začali diskutovat nad novou podobou volebního programu pro komunální volby 2014 a o dalším směřování naší regionální organizace. Začali jsme realizovat záměr mezinárodní regionální spolupráce, v jejímž rámci bychom rádi vytvořili tzv. regionální trojúhelník, který by byl složen z programově blízkých politických subjektů na území měst Vídně, Bratislavy a Brna. Uspořádali jsme velice úspěšnou akci Středověk na hradě Veveří pro širokou veřejnost. Jako jeden z mála politických subjektů jsme si připomněli významnou událost novodobých českých dějin, a to 17. listopad – Nezapomeňme, kdy jsme připravili pro širokou veřejnost zajímavou street performanci. Začali jsme proces přípravy a schvalování rozpočtu regionální organizace včetně jasně daného harmonogramu. Uspořádali jsme společné setkání výborů místních organizací a regionálního výboru k bližšímu seznámení a předávání zkušeností. Zopakovali jsme I společný víkend na Borovince a vánoční večírek regionální organizace.

Nedá mi zde nezopakovat několik vět, které mi připadají stále aktuální a důležité. Společně se pokusme o to, abychom se stali jedinou transparentní pravicovou stranou na území města Brna a přesvědčili veřejnost o našich kvalitách. Není nejdůležitějším cílem být za každou cenu v koalici, ale daleko lepší je slyšet, že topáci jsou chytří a není možné si je jakkoliv koupit. Politika nemá být nejsnadnější cestou k získání majetku, jak to v některých případech je, ale snahou změnit veřejný život k lepšímu. Pokud budeme jednotní, upřímní, pracovití a trpěliví, máme jedinečnou šanci změnit dosavadní pohled občanů na politiku. Změna nepřijde z vrchu, ale my s ní musíme začít od spodu a musíme doufat či spíše věřit, že lidé s kariérním postupem nebudou degradovat ve svých názorech a postojích.

Na závěr musím s hrdostí konstatovat, že jsme snad nejlépe fungující regionální organizací TOP 09 v rámci celé ­republiky. Zde patří velké poděkování všem, kteří se jakkoliv zapojili. Před námi je však ještě hodně tvrdé práce a doufám, že se většina z nás do ní různou formou zapojí. Není totiž nic horšího a nebezpečnějšího, než místo podnětných námětů či jiného zapojení prohlásit, že by se něco mělo dělat jinak, avšak na otázku jak, zazní pouze jinak a dále už je jen ticho.

V této souvislosti bych si dovolil parafrázovat výrok amerického ­prezidenta J. F. Kennedyho: „Neptejte se, co může udělat předseda či vedení brněnské Topky pro Vás, ale co Vy můžete udělat pro brněnskou Topku.“

 

Tato výroční zpráva byla schválena regionálním výborem na jednání ve čtvrtek 29. srpna 2013.
Ing. Jaroslav Kacer
předseda RV TOP 09 Brno­‑město

Náhledy některých stran