20. listopadu 2014 jsme vydali již třetí výroční zprávu regionální organizace TOP 09 Brno-město. Je to jeden z našich konkrétních příspěvků k transparentnímu politickému prostředí v komunální politice.

VZ 2013 – PDF náhled ke stažení

Úvodní slovo z výroční zprávy

Vážené členky, vážení členové a podporovatelé TOP 09 v Brně,
dovoluji si vám předložit již třetí Výroční zprávu regionální organizace TOP 09 Brno‑město. K vypracování těchto výročních zpráv mě vedlo přesvědčení, že členové regionální organizace a její podporovatelé jsou de facto akcionáři politické strany a mají být informování o činnosti tak, jak je zcela obvyklé v ostatních společnostech. Dostanou tak prostor k hodnocení či případně doporučení ke zlepšení daných procesů. Zároveň i široká veřejnost bude mít možnost se dozvědět více informací o fungování regionální organizace TOP 09 Brno‑město. Chtěl bych zde uvést, že jsme prozatím první a i jediná regionální organizace politické strany, která vydává výroční zprávy o svém fungovaní.

Zpráva je strukturovaná podle jednotlivých tematických okruhů. Na jednání RV v prosinci 2013 byla přijata usnesení, která požadovala vypracování ročních zpráv od zastupitelů ZMB za TOP 09, předsedů Komisí RV, předsedkyně Regionální revizní komise a předsedů či výborů místních organizací. V rámci komplexnosti zprávy byl několikrát posunut termín předložení jednotlivých zpráv, avšak i tento vstřícný krok nevedl ke kýženému výsledku. Nejen proto, ale i z důvodu přípravy a realizace komunálních voleb se zpozdil termín vydání této zprávy.

Začátek uplynulého roku byl ve znamení historicky první přímé volby prezidenta republiky. Velmi záhy jsme všichni pochopili, jaký prezident to bude a v průběhu roku nás několikrát ještě překvapil a posunul tak mnohé hranice. Světlo světa spatřila kauza Nagyová, jež vyvrcholila pádem vlády, a následovaly předčasné volby do PSP ČR. Jihomoravský kraj získal dva poslance, což je o dva poslance méně než v roce 2010. Všem, kteří se jakkoli do kampaně zapojili, patří velké díky. V jihomoravském kraji region Brno‑město opět mírně posílil. Získal více než třetinu hlasů z celkového počtu v celém jihomoravském kraji. Pomalými krůčky se tak blížíme k magické hranici 50% získaných hlasů pro TOP 09 v našem kraji.

Na stranické úrovni byl tento rok ve znamení sněmů. Průběžně probíhaly sněmy místních organizací, následoval regionální sněm, na kterém byl zvolen nový regionální výbor. V pátek 13. září se konal krajský sněm. Nekonala se žádná tragédie, i když je tento den pro některé tradičně považován za kritický. Brněnská organizace na tomto sněmu výrazně posílila a získala celkem 11 členů (9 volených členů – místopředseda, člen předsednictva, 7 členů výboru; plus 2 z pozice mandátu krajského zastupitele) z celkového počtu 26. V návaznosti na konání předčasných parlamentních voleb byl posunut termín celostátního sněmu z října na prosinec. Zde brněnská organizace excelovala ziskem postů člena předsednictva a dvou členů výkonného výboru.

I v uplynulém roce jsme pokračovali v nastaveném systému fungování regionální organizace. Z ekonomického hlediska mě velice těší, že náš vnitřní dluh vůči centrále po předchozím vedení je již zcela splacen, a to především díky zavedení dobrovolných zvláštních členských příspěvků. Zpětně lze tento krok hodnotit jako dobré manažerské rozhodnutí. Dále jsme rozvíjeli mezinárodní regionální spolupráci. V rámci přípravy volební kampaně a skládání kandidátek proběhla tři společná setkání výborů místních organizací a regionálního výboru. Pokračovali jsme v pořádání pravidelných akcí pro veřejnost, jako Středověk na hradě Veveří či 17. listopad – Nezapomeňme, které byly nejen v řadách našich členů hodnoceny jako velmi povedené a úspěšné. Pro členskou základnu jsme uspořádali neformální akci Společně na pivo či víno, již druhou programovou konferenci a úspěšný vánoční večírek.

Rok 2014 bude opět rokem volebním. Nejdříve nás čekají volby do Evropského parlamentu a v říjnu – pro nás nejdůležitější – volby komunální. Nominace do komunálních voleb budou vyhlášeny již v lednu. Následovat bude projednání a schválení kandidátek do zastupitelstev městských částí a Zastupitelstva města Brna. Stanovili jsme si již několik termínů pro co nejlepší přípravu a koordinaci volební kampaně a programu. Konkrétně v lednu budeme diskutovat koncept volební kampaně a postupně pokračovat v jeho přípravě a realizaci. Koncem února by měl být hotový první úplný návrh programu z jednotlivých komisí RV. Následně jej dáme k připomínkování odborné veřejnosti podle jednotlivých oblastí a zřejmě v dubnu proběhne již třetí programová konference, na které bude volební program zkompletován. Co se týká fungování regionální organizace, budeme pokračovat v nastaveném systému, případně jej ještě vyprecizujeme.

Dovolím si položit dotaz pomocí našeho sloganu z předčasných voleb: Víme, kam jdeme a čeho chceme dosáhnout? Na toto motto budeme mít zřejmě každý jiný pohled. Při vzniku naší strany doufám většina z nás chtěla změnu dosavadního systému a kultivovat jej. Když jsem sám do komunální politiky vstupoval, myslel jsem si, že některé kroky půjdou rychle, avšak po působení v Zastupitelstvu města Brna či v radě městské částí jsem si vědom toho, že to bude běh na dlouhou trať. Naším primárním cílem by nemělo být vládnout, ale spravovat město k prospěchu co největšího počtu obyvatel. Toto bychom se měli snažit vysvětlit voličům tak, aby si to zapamatovali v těchto nadcházejících a případně dalších volbách. Neměli bychom považovat za úspěch složení koalice či za neúspěch její nesložení, neboť toto není měřítkem dlouhodobého úspěchu naší strany na komunální úrovni. Již několikrát jsem uvedl, že nejlepší pro prosazení cílů a dosažení co nejlepších výsledků je spolupráce na přátelské úrovni. V této souvislosti mne velmi příjemně překvapil výrok Winstona Churchilla z roku 1939, na který jsem nedávno narazil: „Jediným základem dobré vlády a šťastných výsledků pro lidi je vysoká ­úroveň přátelství a družnosti mezi těmi, kdo jsou povoláni, aby řídili jejich záležitosti.“ Tento citát bychom si měli vytesat do našich mozků a řídit se jím při sestavování kandidátek i koalic v jednotlivých městských částech či městě Brně.

Ing. Jaroslav Kacer
předseda RV TOP 09 Brno­‑město

Tato výroční zpráva byla schválena regionálním výborem TOP 09 Brno‑město.

Náhledy některých stran