5. listopadu 2015 jsme vydali čtvrtou výroční zprávu regionální organizace TOP 09 Brno-město. Je to jeden z našich konkrétních příspěvků k transparentnímu politickému prostředí v komunální politice.

VZ 2014 – PDF náhled ke stažení

Úvodní slovo z výroční zprávy

Vážené členky, vážení členové a podporovatelé TOP 09 v Brně,
dovoluji si vám předložit již čtvrtou Výroční zprávu regionální organizace TOP 09 Brno-město. K vypracování těchto výročních zpráv mě vedlo přesvědčení, že členové regionální organizace a její podporovatelé jsou de facto akcionáři politické strany a mají být informování o činnosti tak, jak je zcela obvyklé v ostatních společnostech. Dostanou tak prostor k hodnocení či případně doporučení ke zlepšení daných procesů. Zároveň i široká veřejnost bude mít možnost se dozvědět více informací o fungování regionální organizace TOP 09 Brno-město. Chtěl bych zde uvést, že jsme prozatím první a i jediná regionální organizace politické strany, které vydává výroční zprávy o svém fungovaní.

Zpráva je strukturovaná podle jednotlivých tematických okruhů. Na jednání RV v prosinci 2014 byla přijata usnesení, které požadovala vypracování ročních zpráv od zastupitelů ZMB za TOP 09, předsedů Komisí RV, předsedkyně Regionální revizní komise a předsedů či výborů místních organizací. V rámci komplexnosti zprávy byl několikrát posunut termín předložení jednotlivých zpráv, avšak i tento vstřícný krok nevedl ke kýženému výsledku. Nejen proto, ale i v důsledku zvolení nového regionálního výboru, se zpozdil termín vydání této zprávy.

Koncem května minulého roku proběhly volby do Evropského parlamentu, ve kterých TOP 09 kandidovala společně se STANem. Navrhnout Luďka Niedermayera a jako dvojku Jiřího Pospíšila se ukázalo jako velice správný krok, který vedl k těsnému vítězství. Druhý jmenovaný získal největší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů. Účast voličů v těchto volbách však pokořila historické minimum.

Posuneme-li se nyní na nižší úroveň a to na tu naší regionální, byl minulý rok ve znamení komunálních voleb. Na základě několika společných jednáních zástupců regionálního výboru a výborů místních organizací byla přijata dohoda o zásadách sestavování kandidátních listin. Jednou ze zásad bylo například, aby se zapojilo co nejvíce aktivních členů. Byl přijat princip, podle kterého kandidáti na čelních místech do zastupitelstva města Brna nemají být na čelních místech do zastupitelstev městských částí. Dále proběhlo vyhlášení nominací, následovalo představení všech kandidátů a nakonec sestavení kandidátní listiny do zastupitelstva města Brna. Bohužel proběhlo i několik mediálních vystoupení již bývalých členů, kteří se tak na úkor naší strany hodlali zviditelnit a kandidovali v čele jiných subjektů. Nakonec žádný z těchto subjektů neuspěl, ba dokonce zcela propadly. Na tomto místě patří velké poděkování všem členům a nezávislým kandidátům, kteří kandidovali za TOP 09 v podzimních komunálních volbách.

Od začátku roku se připravoval koncept komunální kampaně a všichni, kdo měli zájem, se mohli zapojit. Předpokládalo se co největší zapojení členů a zde bohužel narážíme na jeden problém, kdy de facto nebyl zájem či se neplnily stanovené termíny a úkoly. K tomu od června do září probíhala pravidelná týdenní setkání na dopilování kampaně. Dovolte mi přesto, abych poděkoval všem, kteří se jakkoliv zapojili do komunální volební kampaně. Finanční prostředky na naši kampaň byly omezené a dosáhly jednoho a půl miliónu korun včetně všech městských částí, přesto jsme skončili v kladných číslech na rozdíl od kampaně v roce 2010. Podařilo se zajistit finanční prostředky z centrální úrovně, k tomu jsme měli zlepšený hospodářský výsledek z minulého roku a také jsme zavedli nominační poplatky. V neposlední řadě se podařilo získat i několik darů. Bohužel výsledek komunálních voleb nebyl dle našeho očekávání, jednalo se však o neúspěch napříč Českou republikou. Nelze hledat spravedlnost ve vynaloženém úsilí. Dovolím si uvést jedno sdělení, kdy mi zavolal těsně po volbách jeden z přátel a současně člen, který mi řekl: „Udělali jsme maxim možného a nedalo se nic změnit. Tuto prohru jsme holt potřebovali, avšak nesmí se z toho stát tradice.“ K těmto volbám přišlo velice málo voličů a zde vidím jednu z možných chyb. Nedokázali jsme naše voliče přimět, aby přišli k volbám a volili právě nás.

Nicméně co se týká naší regionální organizace, i v uplynulém roce jsme pokračovali v nastaveném systému fungování regionální organizace. Uspořádali jsme několik tradičních akcí pro širokou veřejnost či členy. Vydali jsme již třetí výroční zprávu. U toho bych se pozastavil. Ne všechny politické subjekty na území města dělají, co říkají, a my se o to snažíme. Jsme příkladem transparentnosti a na to můžeme být hrdí.

Nesmíme zapomenout ani na doplňující volby do senátu na našem území, kde kandidátem za TOP 09 byl prof. Michal V. Marek. Je významnou osobností na území města Brna a je také naším členem. Nejenom já jsem byl velice potěšen spoluprací s ním. I když i tyto volby neskončily úspěchem, patří panu profesorovi velké poděkování za obrovské nasazení a úsilí. Holt se jako v případě komunálních voleb ukázalo, že jsme v tomto období nebyli nositeli změn či trendy-stranou.

Ještě jednou se vrátím k výsledkům komunálních voleb, než budu pokračovat, jak dále. Jsem si vědom toho, že to byla prohra pod mým vedením. Vždy je těžší se vyrovnat s porážkou, než slavit úspěch. Díky tomu mám novou energii pokračovat a být i nadále kapitánem lodi TOP 09 Brno. Uspořádali jsme již IV. programovou konferenci k výsledkům voleb, na které zaznělo hodně zajímavého jak ze strany politologa, tak i ostatních. Na této konferenci jsem představil i několik návrhů, co udělat lépe, co změnit, či jak si zajistit větší povědomí u voličů. Postupně bychom tyto kroky měli realizovat, ať se jedná o stínovou radu TOP 09, help desk pro občany, zlepšení externí a interní komunikace, kdy návrhy řešení by měla připravit pracovní skupina apod. V zastupitelstvu města Brna chceme být konstruktivní opozicí. Jako doposud se hodláme vyvarovat osobních útoků. Jsme připraveni se podílet na řešení záležitostí prospěšných pro město a Brňany, a to i iniciativně. Objeví-li se však sporné otázky, chceme na ně opět upozorňovat a snažit se je změnit na bázi věcné diskuse. Podařilo se zapojit více členů do práce v komisích Rady města Brna. Co se týká fungování regionální organizace, budeme pokračovat v nastaveném systému, případně jej ještě dovedeme snad k dokonalosti. Nadcházející rok se ponese ve znamení vnitrostranických voleb. Čekají nás volby do výborů místních organizací, do regionálního výboru, do krajského výboru a také celostátní volby na konci listopadu.

„Kdo chce vyhrávat, musí umět prohrát.“ tento slogan se hodí jak ke sportu, tak pro politiku.

Ing. Jaroslav Kacer
předseda RV TOP 09 Brno­‑město

Tato výroční zpráva byla schválena regionálním výborem TOP 09 Brno‑město.

Náhledy některých stran