Jsem přesvědčen, že město Brno má na víc a historie to jen dokládá. Brňané v minulosti zachránili i sídlo rakouských císařů Vídeň. Tehdy Brno jako malý kamínek na evropském poli s nepočetnou posádkou zastavilo obrovský švédský balvan v podobě v té době největší armády generála Torstensona.

Porovnáme-li současnou politiku s tou historickou, jistě najdeme rozdíly. Nejen ve středověku běžně platilo, že vyřčené slovo stvrzené podáním ruky bylo bernou mincí, ať už v politice, nebo v obchodě. V dnešní době to bohužel většinou neplatí a neplní se ani sjednané a podepsané smlouvy.

Na druhou stranu se historie mnohdy – a to nejen v Brně – opakuje. Neměli bychom dělat stejné chyby, ale raději se z nich poučit.

Někteří konšelé prosazovali již ve středověku pouze své zájmy. Známé je porušení dohody s autorem portálu Staré radnice Antonínem Pilgramem ze strany brněnských konšelů a jeho následek – křivá věžička portálu. I dnes jsme svědky obdobných skutečností, kdy mnozí rozhodují především ve prospěch svých vlastních zájmů, a nikoliv v zájmu města a jeho obyvatel. Chybí větší otevřenost a diskuse. Chybí dlouhodobá vize města. Chybí přiměřené sebevědomí druhého největšího města republiky. Předpokládám, že i vy chcete slýchat spíše „Brno má na víc“ než již ohrané a lítostivé „Na Brno dobré“.

Město musí využívat moderních technologií k efektivnímu řízení veřejné správy. Na ně bude dostatek financí v rámci Evropské unie a zde má Brno velkou příležitost, aby se o něm mluvilo nejenom v Evropě v superlativech.

Další příležitostí je cestovní ruch, kdy má město šanci stát se přístavem pro turisty směřující nejen na Moravu. Po vzoru Vídně, Kodaně, Amsterodamu či Prahy by mělo přejít na metropolitní plán města a ustavit mezinárodní panel či instituci z řad urbanistů a architektů tak, aby respektovalo nové trendy.

Tento postup povede ke snížení korupce, většímu využití současné infrastruktury a zamezí trendu stěhování Brňanů za hranice města, neboť si nejsou schopni pořídit odpovídající bydlení na jeho území.

Na závěr mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití dovolených a prázdninových dní k načerpání nových sil.

 

 

O autorovi| JAROSLAV KACER, člen Zastupitelstva města Brna (TOP 09)