VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Dnes bych na tomto místě rád popsal skutečnost, o které jsme již několikrát diskutovali s kolegy a která nás stále nepřestává udivovat.

Když se zeptáte některých Brňanů, jaké znají zdejší významné památky, řeknou, že tady nic pořádného není, jen Špilberk, Petrov a vila Tugendhat. A že s jinými městy u nás a v zahraničí se nemůžeme srovnávat. Tento názor je pak přenášen i na přijíždějící turisty a to městu Brnu a jeho okolí velkou reklamu neudělá.

Když se zeptáte některých Brňanů, jaké znají zdejší významné památky, řeknou, že tady nic pořádného není, jen Špilberk, Petrov a vila Tugendhat.

Zde však není prostor jmenovat všechny pamětihodnosti města a přiznám se, že bez podkladů bych ani vše neobsáhl. Mnozí z nás hodně cestují za hranice naší republiky a pak vyprávějí o nejrůznějších památkách – a přitom ani neznají potenciál svého rodného města či kraje, kde žijí a pracují. Zde nám chybí jistá hrdost. V zahraničí jsou lidé více hrdí na svou historii a památky. Několikrát se mi za hranicemi stalo, že mi místní doporučili významnou památku v okolí. Když tam člověk přijel, našel pár kamenů s popiskem.

Co tedy můžeme udělat pro zvýšení obecného povědomí o našem městě a kraji? Vezměme si inspiraci z Francie, která připravila projekt výuky historie na konkrétních místních památkách.

Město, potažmo městské části jsou zřizovateli základních škol, kraj středních – jistě by tedy nebylo špatné, kdyby se v rámci výuky dějepisu představovaly památky v našem okolí víc než ty na hony vzdálené. Žáci a studenti by si tak osvojili historii města a regionu a získali onu chybějící hrdost na svůj kraj.

Je tak nejvyšší čas na přípravu nějakého pilotního projektu, který by mohl být financován ze strukturálních fondů Evropské unie. Kdyby se tuto formu vzdělávání podařilo zavést do praxe, je pravděpodobné, že na otázku zahraničního turisty, co je v Brně zajímavého, padne obšírná odpověď včetně historických souvislostí. A onen turista odjede z města se znalostmi, které bude následně šířit ve své domovině.

Fungovat to může i obráceně. Brňané na svých dovolených mohou popsat, odkud pochází, co je u nich zajímavého, a doporučit cizincům návštěvu našeho kraje. A to může vést i k rozvoji cestovního ruchu.

Foto popis|

O autorovi| JAROSLAV KACER, člen Zastupitelstva města Brna (TOP 09)

Photos by El Coleccionista de Instantes