JAROSLAV KACER, člen Zastupitelstva města Brna (TOP 09)

Územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů města Brna, jenž ovlivňuje jeho rozvoj na mnoho let dopředu.

Brno akutně potřebuje koncepční řešení problematiky územního plánu, aby se zcela nezastavil jeho rozvoj a aktuálně se reflektovaly potřeby města i jeho obyvatel. Platný územní plán z roku 1994, ve znění přijatých souborů změn, je připraven podle územněplánovacích pravidel a trendů z období 70. a 80. let.

Vedení města začátkem roku 2014 představilo dokument Aktualizace Územního plánu města Brna. Způsob projednání lze přirovnat ke scéně z jednoho českého filmu. Představitelé města se chovají jako nadporučík, který rozhodne, že je nutné to rychle schválit, pokud možno před volbami, zbytečně nediskutovat a zavelet: Do tanku v tank! – a pak se zřejmě i s posádkou utopí v bažině sporů.

Není účelné projednávat změny územního plánu v časové tísni a bez dostatečné diskuse. V nastaveném procesu vidíme pochybení, která by mohla vyústit až v soudní napadení, což by vedlo k všeobecné nejistotě.

Na Zastupitelstvu města Brna 18. března jsme předložili bod, kterým jsme požadovali otevření diskuse k nalezení shody příslušných institucí a obyvatel z dotčených oblastí. Koaliční zastupitelé však neschválili ani zařazení tohoto bodu na pořad jednání. Nepomohla argumentace o nečinnosti podle zákona, kdy je v případě překročení lhůty jednoho roku od posledního projednání nutné zastupitelstvu předložit návrh řešení, což se od roku 2011 nestalo.

Tento důležitý dokument by si zasloužil projednání se samosprávami a občany ve všech dotčených městských částech, což zákon také umožňuje, jen se musí chtít. Je evidentní, že koalice bohužel názor městských částí a občanů ignoruje. Veřejnost by si k této problematice zasloužila přehledné, komplexní a propojené informace na webu města Brna. Dále by i v Brněnském Metropolitanu měla být podstatná část vydání věnována navrhovaným změnám územního plánu včetně informací o termínech projednávání v městských částech.

Stálo by jistě za úvahu zavedení transparentního principu dohodovacího řízení se zástupci městských částí i zástupci veřejnosti ohledně vyřízení námitek a připomínek. Závěrem: všechno jde, když se chce.