Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka (preambule zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání).

Ohleduplné chování ke zvířatům by mělo být především naší morální a lidskou povinností. Domácí a hospodářská zvířata doprovázejí člověka tisíce let. Vyspělá kultura člověka třetího tisíciletí ovšem neodpovídá tomu, co se denně děje.

TOP 09 vnímá skutečnost, že pes je jedním z nejčastěji chovaných zvířat. Případy nevhodného zacházení se psy, poškozování jejich zdraví, nezákonné množení, propagace týrání, usmrcování zdravých zvířat a řada další porušování zákona 246/1992 Sb. jsou aktuálními problémy i v našem městě.

V této souvislosti podpoříme aktivně tyto priority:

–          osvěta zdravého a správného chovu zájmových zvířat  v městě Brně,

–          upozorňování na rozdíly mezi registrovaným a zodpovědným chovem a nelegálními množírnami, ve kterých jsou často psi chováni      v otřesných podmínkách,

–          snížení nebo zrušení správního poplatku za psy, kteří byli adoptováni z útulku nebo složili zkoušky ovladatelnosti dle NZŘ,

–             podpora navázání spolupráce VFU Brno s Útulkem pro opuštěná zvířata MP Brno a otevření tohoto útulku veřejnosti,

–             zajištění dostatečného množství venčících prostranství ve všech městských obvodech,

–             povinnost označit čipem všechny chované psy.