Proč kandidujete na primátora?

Za svůj dosavadní profesní život jsem stihl nasbírat řadu zkušeností jak ve veřejném, tak soukromém sektoru, kterými mohu přispět k efektivnější správě města Brna. Současně mám zkušenosti i s komunální politikou jak v Zastupitelstvu města Brna, tak jako radní městské části Brno-Bystrc. Jsem připraven nést veškerou odpovědnost a naplno se věnovat správě města. Proto jsem přijal nabídku kandidovat jako lídr TOP 09 na post primátora města Brna.

Co byste chtěl z pozice primátora změnit či udělat?

Spolu s ostatními kandidáty TOP 09 chci město spravovat, ne mu vládnout, a tak dosáhnout zlepšení jeho fungování ve prospěch všech obyvatel, a změnit tak dosavadní praktiky.  Mým hlavním cílem je město, kde se dobře žije, a které může být příkladem i pro ostatní.

Jak byste toho chtěl dosáhnout?

Důležité je vědět, kam chceme jít, a jak toho postupnými kroky dosáhnout. Zasadím se, aby definice těchto cílů byla vytvořena na základě otevřené a široké diskuze nejen politických subjektů, ale i občanů, odborníků a dalších institucí. Podporuji využití moderních technologií pro efektivní řízení města na bázi smart cities (chytré město), spolupráci s ostatními subjekty či zahraničními městy k dosažení stanovených cílů. Díky tomu bude mít Brno velký potenciál stát se průkopníkem a zajistí si tak pozitivní obraz nejenom v Evropě.

jaké jsou vaše priority pro začátek?

Chci otevřené město včetně jeho organizačních složek a zasadím se o vytvoření dlouhodobé strategie směřování města Brna, která v sobě bude zahrnovat všechny oblasti života ve městě včetně měřitelných cílů a odpovědnosti všech zúčastněných. Při realizaci jednotlivých kroků podporuji využití potenciálu studentů brněnských škol. Rád bych také, aby se z Brna stal přístav pro turisty přijíždějící nejen na Moravu.

Uvedete nějaké konkrétní kroky?

Nechci podporovat megalomanské projety či pomníky pro další generace z oceli a betonu. Raději více menších věcí ke zlepšení života v Brně. Uvedu několik příkladů: relax zóny v parcích, wi-fi v městské hromadné dopravě a na frekventovaných místech ve městě, využití znalostí seniorů a jejich zapojení do činností na bázi dobrovolnictví apod. Více se čtenáři dovědí v sekci týkající se programu..

Chtěl byste něco dodat na závěr?

Jsem přesvědčen, že město Brno má na víc a historie to jen dokládá. Předpokládám, že i obyvatelé města již nechtějí slýchat ohrané a lítostivé „Na Brno dobré“. Rád bych, aby si toto Brňané uvědomili a přišli k nadcházejícím komunálním volbám.