Ze svých pracovních zkušeností vím, že je vždy potřeba mít v čele silného vůdce a to nejen v soukromé sféře. Jaroslav Kacer je přesně takovým prototypem člověka, které ho bych si přál vidět na postu primátora.

Ve svém profesním životě řídil tým lidí, má zkušenosti z komunální politiky a má ty nejlepší předpoklady k tomu být dobrým primátorem. Navíc bych velmi zdůraznil i jeho lidskost, schopnost úsměvu a přívětivosti.

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.

člen Švédské královské akademie zemědělských a lesnických věd
ředitel Centra pro výzkum globální změny AV ČR, v.v.i. (CZECHGLOBE)


Další podporovatelé