S Jaroslavem Kacerem se známe již řadu let a velmi si ho vážím jak po odborné, tak po lidské stránce.

Kromě jiného si cením jeho neobyčejné pracovitosti, která vždy cílila ve prospěch celku a ne jenom jeho osobním ambicím a výhodám. Dále jsem byl mnohokráte svědkem jeho schopnosti nadchnout pro zadanou problematiku i ostatní spolupracovníky s tím, že vždy velmi citlivě koordinoval jejich návrhy pro případné inovace. Tím dociloval toho, že každý z jeho spolupracovníků vždy měl možnost jakýmkoliv způsobem vyjádřit svobodně svůj názor, ať už byl na jakémkoliv postu. Jinými slovy vždy praktikoval velmi demokratický a hlavně svobodomyslný princip v jím korigovaných skupinách spolupracovníků.

Považuji ho proto za jednoznačně nejlepšího kandidáta na primátora města Brna. Věřím, že s ním má Brno šanci být důstojným městským celkem s vážností a veškerou důstojností, která mu jistě přísluší.Jsem přesvědčen, že jako primátor bude schopen docílit i respekt jiných velkých městských celků a dosáhne tak respektu všechny jeho jeho obyvatel.

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Přednosta ORL v Nemocnici u sv. Anny
poslanec PS PČR


Další podporovatelé