Dlouhodobě působím ve zdravotně-sociální oblasti nejenom jako lékař-onkolog, ale i v řídících funkcích.
Moje profese mne denně konfrontuje s tím, co trápí nemocné a handicapované a kde jsou rezervy v oblastech zdravotnictví a sociální.

Dlouhodobě působím ve zdravotně-sociální oblasti nejenom jako lékař-onkolog, ale i v řídících funkcích. Díky tomu jsem si osvojil znalost našeho zdravotnického a sociálního systému, prožil nespočet konkrétních osudů svých pacientů a získal přesnou představu o fungování samospráv. Moje profese mne denně konfrontuje s tím, co trápí nemocné a handicapované a kde jsou rezervy v těchto oblastech. Rád bych proto nabídl své získané zkušenosti a zapojil se do týmu, jehož cílem bude kvalitně spravovat město Brno, vnímat reálné potřeby občanů a svou činností dokazovat, že i práce na úrovni samosprávy může být skutečnou službou a naplněním poslání „být člověku člověkem“.

Rád bych přispěl k mobilizaci rezerv v řízení a financování institucionální i terénní zdravotní a sociální péče včetně snížení administrativní zátěže, zejména v oblasti fungování nestátních neziskových organizací. Zvláštní pozornost bych rád věnoval problematice aktivního stáří včetně zapojení seniorů do dobrovolnických programů. Na úrovni všech poskytovatelů zdravotně-sociální péče chci prosazovat důsledné naplňování opatření k zajištění důstojného života každého člověka až do jeho samotného závěru.

Napište mi

Vaše jméno (vyžadováno)


Váš email (vyžadováno)

Předmět

Typ zprávy (vyberte jednu z možností...)

Vaše zpráva

 

Poznámka k diskusím a komunikaci s návštěvníky:

O vaše názory, připomínky a postřehy skutečně stojíme, je to podstatná součást našeho přístupu ke komunální politice zaměřeného na občany a všechny obyvatele.
Protože kvalita komentářů diskusí v prostředí českého internetu je obecně velmi problematická a ve výsledku přináší pouze negativa, rozhodli jsme se pro řešení, v jehož těžišti je osobní komunikace s jednotlivými zájemci. V této webové prezentaci povětšinou diskuse nenajdete. Diskusím dáváme prostor na sociálních sítích.

Můžete využít jak e-mailovou korespondenci, tak výše uvedený kontaktní formulář.

Věříme, že se znalostí „kvality a přínosnosti“ českých internetových diskusí náš postoj pochopíte.