V roce 2010 jsem byl zvolen zastupitelem města Brna. Nabyté zkušenosti během tohoto čtyřletého období bych rád dále zúročil v oblasti zdravotní a sociální, ke které mám jako lékař – chirurg nejblíže. Rozhodl jsem se opakovaně kandidovat i přesto, že dosavadní práce v ZMB pro mne znamená nejen ztrátu většiny volného času, ale i ztrátu finanční.

V případě svého znovuzvolení se budu snažit o změnu politické kultury ve městě Brně, hlavně o zlepšení komunikace mezi koalicí a opozicí. Zároveň se chci zaměřit na oblast volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže a podporu jejich mimoškolních činností, neboť dodržování zdravého životního stylu od dětství úzce souvisí s již zmíněnou oblastí zdravotní.

Prosazoval bych též zveřejnění finančních příjmů z členství v ZMB, v zastupitelstvech městských částí, v komisích, představenstvech a dozorčích radách městských společností, a to na internetu. Mým mottem je „politika zadarmo“.

Napište mi

Vaše jméno (vyžadováno)


Váš email (vyžadováno)

Předmět

Typ zprávy (vyberte jednu z možností...)

Vaše zpráva

 

Poznámka k diskusím a komunikaci s návštěvníky:

O vaše názory, připomínky a postřehy skutečně stojíme, je to podstatná součást našeho přístupu ke komunální politice zaměřeného na občany a všechny obyvatele.
Protože kvalita komentářů diskusí v prostředí českého internetu je obecně velmi problematická a ve výsledku přináší pouze negativa, rozhodli jsme se pro řešení, v jehož těžišti je osobní komunikace s jednotlivými zájemci. V této webové prezentaci povětšinou diskuse nenajdete. Diskusím dáváme prostor na sociálních sítích.

Můžete využít jak e-mailovou korespondenci, tak výše uvedený kontaktní formulář.

Věříme, že se znalostí „kvality a přínosnosti“ českých internetových diskusí náš postoj pochopíte.