Po 8 letech v komunální politice na místní úrovni bych rád získané zkušenosti využíval dál a prosazoval principy, které jsou mi blízké. Tyto principy jsou obsaženy v 9 bodech programu TOP09 Brno–město.

První oblastí, které se chci věnovat, je využití potenciálu množství cizinců, kteří v Brně bydlí dlouhodobě či krátkodobě za účelem studia nebo práce. Pokud jim vytvoříme příznivé podmínky, mohou nejenom zvýšit prestiž města, jako centra vědy, výzkumu a inovací, ale mohou mít i ekonomický efekt. Mohli by i oživit centrum Brna díky různorodosti zde žijících kultur.

V oblasti životního prostředí se chci zasadit o větší využívání brněnských lesů, a to především pro rekreaci Brňanů a návštěvníků města.

Poslední oblastí, kde vidím prostor pro své působení je centrální zásobování obyvatel teplem společností Teplárny Brno, a.s. Myslím si, že pokud požadujeme, aby lidé používali dálkové teplo, a nepovolujeme jim přechod na vlastní zdroje vytápění, je naší povinností udržet nutné náklady spojené s výrobou a dodávkou tepla na takové úrovní, aby nedocházelo k bezdůvodnému zdražování tepla.

<

Napište mi

Vaše jméno (vyžadováno)


Váš email (vyžadováno)

Předmět

Typ zprávy (vyberte jednu z možností...)

Vaše zpráva

 

Poznámka k diskusím a komunikaci s návštěvníky:

O vaše názory, připomínky a postřehy skutečně stojíme, je to podstatná součást našeho přístupu ke komunální politice zaměřeného na občany a všechny obyvatele.
Protože kvalita komentářů diskusí v prostředí českého internetu je obecně velmi problematická a ve výsledku přináší pouze negativa, rozhodli jsme se pro řešení, v jehož těžišti je osobní komunikace s jednotlivými zájemci. V této webové prezentaci povětšinou diskuse nenajdete. Diskusím dáváme prostor na sociálních sítích.

Můžete využít jak e-mailovou korespondenci, tak výše uvedený kontaktní formulář.

Věříme, že se znalostí „kvality a přínosnosti“ českých internetových diskusí náš postoj pochopíte.