Kandidaturu do Zastupitelstva města Brna vnímám jako logické pokračování a zužitkování svých dosavadních pracovních, životních i politických zkušeností, zejména v oblasti sociální politiky, školství a vzdělávání.

V komunální politice chci mimo jiné podporovat neziskový sektor a sociální podnikání, které mnohdy dokážou řešit složitou životní situaci ohrožených skupin občanů (mladí absolventi, handicapovaní a lidé po padesátce) nejefektivněji. Naše společnost prochází v současnosti krizí hodnot. Jedním z jejích nejvýznamnějších projevů je odcizování generací v rámci rodiny i společnosti. Proto chci věnovat pozornost právě rodinné politice a opětovnému sbližování mladých se staršími. Zde mohu také plně využít svých zkušeností z realizace mezigeneračních projektů.

<

Napište mi

Vaše jméno (vyžadováno)


Váš email (vyžadováno)

Předmět

Typ zprávy (vyberte jednu z možností...)

Vaše zpráva

 

Poznámka k diskusím a komunikaci s návštěvníky:

O vaše názory, připomínky a postřehy skutečně stojíme, je to podstatná součást našeho přístupu ke komunální politice zaměřeného na občany a všechny obyvatele.
Protože kvalita komentářů diskusí v prostředí českého internetu je obecně velmi problematická a ve výsledku přináší pouze negativa, rozhodli jsme se pro řešení, v jehož těžišti je osobní komunikace s jednotlivými zájemci. V této webové prezentaci povětšinou diskuse nenajdete. Diskusím dáváme prostor na sociálních sítích.

Můžete využít jak e-mailovou korespondenci, tak výše uvedený kontaktní formulář.

Věříme, že se znalostí „kvality a přínosnosti“ českých internetových diskusí náš postoj pochopíte.