Obecné principy

TOP 09. Všichni kandidáti TOP 09 jsou především lidé, kteří chodí každý den do práce, žijí v Bohunicích a tím pádem znají a cítí problémy, se kterými se setkává běžný občan Bohunic. Snažíme se o politiku srozumitelnou a čitelnou, nesnažíme se mlžit a poskytovat nejednoznačné odpovědi, naopak chceme, aby naše rozhodnutí byla jasná a pochopitelná pro každého.

Komunikace. Při správě městské části je pro nás velice důležitá komunikace s obyvateli čtvrti, je nám naprosto zřejmé, že naše rozhodování musí v první řádě vycházet právě z vůle a hlasu občanů, proto jsme připraveni trpělivě naslouchat všem nápadům a připomínkám občanů a v případě jejich zájmu je zapojit do rozhodovacího procesu městské části. Současně víme, že je následně také důležité vysvětlovat důvody našich rozhodnutí.

Zodpovědnost. Správa městské části je pro nás především posláním. Nabízíme morální zásadovost všech našich kandidátů do Zastupitelstva MČ Brno – Bohunice. Jakýkoliv náznak ovlivnění rozhodování osobními zájmy v jakékoliv formě je absolutně nepřijatelný. Jsme připraveni převzít odpovědnost také za nepopulární témata, nechceme se zalíbit za každou cenu.

Odbornost. Kvalitní politiku mohou dělat pouze lidé odborně vzdělaní s dostatečnou znalostí dané problematiky. Z tohoto důvodu jsou také naši kandidáti odborně vzdělaní a znalí svého oboru, což má synergický efekt díky mnohosti odborností jednotlivých kandidátů. Samozřejmostí je taktéž průběžná spolupráce a konzultace s odborníky, kteří představují odborné autority daných problematik.

Spolupráce. Žijeme ve většinovém systému a víme, že ne jen náš názor je ten správný. Dokonce víme, že se občas můžeme zmýlit, jsme totiž pouze lidé. Zavazujeme se však proto konstruktivně debatovat a vyjednávat o důležitých tématech komunální politiky tak, aby bylo pokud možno vyhověno většině spoluobčanů a zároveň se jednalo o zodpovědné a spravedlivé řešení pro všechny občany.