Zde vidíme velký prostor pro optimalizaci a vylepšení. Všichni vnímáme kritický nedostatek parkovacích míst v Bohunicích. Snaha o řešení tohoto problému by měla být jedním z důležitých bodů agendy TOP 09.

Dále bychom rádi působili na celkové zklidnění a plynulost provozu a tím zvýšili bezpečnost na pozemních komunikacích pro obyvatele MČ.