Hospodárné a transparentní zacházení s veřejnými financemi je naprostým základem naší komunální politiky. Samozřejmostí je pro nás vyrovnaný obecní rozpočet, který nebude zatěžovat budoucí generace. Zasadíme se o zefektivnění činností městské části tak, aby byly obecní finance využity účelně a efektivně. Pokusíme se o co největší zprůhlednění hospodaření obce zpřístupněním co největšího množství důležitých dokumentů a smluv.

Veřejné dotace. Chceme odstranit závislost podporovaných subjektů na každoročně přidělované podpoře. Proces přidělování podpory volnočasových, tělovýchovných a sportovních aktivit dětí a mládeže dozná některých změn. Žádosti o dotace budou podrobnější, aby každá přidělená podpora mohla být náležitě písemně odůvodněna.

Snížení počtu volených zastupitelů. Zasadíme se o snížení počtu zastupitelů naší městské části tak, aby se přiblížil minimálnímu zákonnému požadavku na počet zastupitelů. Počet zastupitelů klesne na 15 či 17 osob. Tímto jednoduchým opatřením ušetříme za jedno funkční období částku ve výši 236.160,- Kč.