Vzdělaní chápeme jako základní pilíř společnosti a tím pádem je pro nás velice důležité a prioritní. Budeme vyvíjet nadprůměrnou aktivitu ve zlepšování situace ve všech druzích školského odvětví.

Silnější ročníky dětí z posledních let začnou brzy proudit do základních škol. Našim cílem je tedy připravit obě bohunické základní školy na bezproblémový příchod těchto dětí. V této souvislosti budou na ZŠ Arménská rekonstruovány nyní nevyužívané učebny a bude provedena úprava bazénu tak, aby odpovídal současným potřebám.

Zásadní je pro nás názor ředitelů škol, protože tyto osoby dokážou nejlépe posoudit potřeby těchto zařízení.