Základním stavebním kamenem společnosti je rodina, tak ji chápeme i my. Podporu rodin bereme jako zásadní a zcela přirozenou.

Důležitou otázkou sociální politiky je také kvalitní a důstojný život starší generace v naší městské části. Budeme podporovat jejich větší zapojení do chodu společnosti pro obnovu pocitu důležitosti a potřebnosti těchto lidí pro společnost. Dále budeme podporovat fungování domů s pečovatelskou službou a kooperaci s neziskovými organizacemi zabývajícími se sociální činností.

Zřídíme bezplatnou právní poradnu. Užijeme potřeby studentů právnických fakult získat odbornou praxi a zřídíme pro občany naší městské části bezplatnou právní poradnu při ÚMČ, kde budou studenti poskytovat právní pomoc pod vedením zkušeného právníka.