Kulturní a společenský život je nedílnou součástí kvalitního života každého z nás. Zasadíme se tedy o aktivní podporu stávajících organizací i nových společensko-kulturních událostí tak, aby si každý mohl najít právě to svoje. Dále budeme podporovat sportovní vyžití dětí a mládeže, a to zejména formou podpory sportovních klubů a neziskových organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami.

Modernizace bulletinu Naše Bohunice. Úvodní strana zpravodaje musí mít nezbytně moderní design, čímž se sníží riziko apriorního přehlédnutí zpravodaje zejména mladší generací. Jeho rozsah bude větší tak, aby bylo možno uveřejňovat maximum článků od veřejnosti s vazbou na MČ Brno – Bohunice. Tímto způsobem přestane být vnímán jako zpravodaj zastupitelů a radních a bude se moci stát obecně přijímaným médiem místní komunity. Konečně na jeho tvorbě mohou spolupracovat i studenti žurnalistiky, kteří mohou pravidelnými příspěvky představovat zajímavé obyvatele městské části.