Věříme, že soukromé vlastnictví je základem naši společnosti. Především mladí lidé dávají přednost bydlení ve vlastním a chtějí se stěhovat jen do vlastního. Preferujeme odprodej bytového fondu především současným nájemcům tak, abychom zamezili případným spekulacím s byty.

Protože naši kandidáti se na Brně-Jihu narodil a žijí zde celý život, jsme pro zachování osobitého rázu městské části s moderní infrastrukturou. Nepodporujeme ovšem masivní výstavbu vysokopodlažních budov, která by do tohoto rázu necitlivě zasáhla. Zahájíme diskuzi o případné úpravě protipovodňové vyhlášky, která dnes nepřiměřeně ovlivňuje možnosti rodinné výstavby.

Budeme také usilovat o maximální podporu činnosti tohoto hasičského sboru ze strany radnice.

Foto Wikipedia