Kvalitní výběrová řízení, šetrné hospodaření a prostá lidská slušnost jsou základními předpoklady pro působení ve veřejné funkci.  Víme, že finanční prostředky, s kterými obec hospodaří, jsou financemi každého z nás, a proto se o ně chceme starat jako dobří hospodáři.

Budeme podporovat možnost vybudování parkovacích míst pro majitele domů před vlastními nemovitostmi formou zpevněných ploch. Jako velký problém vidíme existenci výherních automatů v naší městské části. Aktivně se proto zasadíme o účinnou a racionální regulaci hazardu. Budeme prosazovat i jejich důslednou kontrolu zejména s ohledem na možný nárůst kriminality v městské části.

Působnost městské policie vidíme zejména v každodenní aktivní přítomnosti v ulicích městské části, kontrole dodržování pořádku a dohledu na rizikové oblasti. Pouhé měření rychlosti a občasné pochůzky neshledáváme efektivní.