Většina investic na Brně-Jihu v posledních letech směřovala skoro výhradně k mladé a střední generaci a podporovala především aktivní trávení volného času. To je určitě v pořádku a těmto snahám fandím. Máme ale pocit, že se často zapomíná na nás seniory. Přesto, že patříme k větším městským částem a žije zde velké množství seniorů, dodnes nikdo neřešil problematiku péče o seniory, která navíc s přibývajícím roky bude stále aktuálnější. Senioři jsou tak dnes odkázáni často jen sami na sebe a nemají možnost důstojně žít nebo se jen sejít s přáteli a kamarády. I z těchto důvodů budeme v zastupitelstvu městské části podporovat zřízení penzionu se stálou pečovatelskou službou. Součástí takového penzionu by navíc mělo být i společenské centrum, kde se budeme moci potkávat nejen my, senioři, ale které by i mohlo sloužit i ostatním neziskovým organizacím nebo obyvatelům celé naší městské části. Jsme přesvědčeni o tom, že i senioři, mají co dát mladé generaci a mohou jim předat svoje zkušenosti. Proto bychom chtěli naše seniory také zapojit do aktivního života naší městské části. Investice do takového centra by výrazně pomohla kvalitě života na Brně-jihu.