Jsme přesvědčeni o tom, že politika, a to nejen komunální, má sloužit lidem, nikdy naopak. Budeme trvat na tom, aby rozhodování všech zastupitelů bylo v souladu se zájmy obyvatel a bylo jim nasloucháno. Chceme, aby se nám v městské části dobře žilo. Budeme podporovat místní aktivity a iniciativy v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a dalších oblastech života. Na základě svých zkušenosti a zkušeností našich přátel budeme prosazovat, aby městská část vyřešila kapacitu mateřských škol především alternativními řešeními. Kromě toho bychom chtěli, aby naše radnice vyšla vstříc mladým rodinám a zajistila provoz v mateřských školách střídavě po celou dobu letních prázdnin.