Za posledních několik let bylo v městské části Brno-jih proinvestováno mnoho desítek milionů korun. V tomto trendu bychom rádi pokračovali, ale chceme, aby tyto značné finanční prostředky byly rozdělovány spravedlivěji a byly využívány především v místech, kde žijí místní obyvatelé. Typickým příkladem takového projektu, který by si zasloužil pozornost naší radnice, je fotbalové hřiště v Přízřenicích, které už více než 10 let chátrá a zasloužilo by si zásadní modernizaci. Mnoho finančních prostředků se na Brně-Jihu v poslední době investovalo do nových sportovišť nebo nových cyklostezek, které jsou určitě prospěšné pro všechny obyvatele i návštěvníky města Brna. My jsme ale přesvědčeni, že je třeba hledat křehkou rovnováhu mezi jednotlivými součástmi naší městské části a mezi zájmy obyvatel a návštěvníku Brna-Jihu. Prioritou naší městské části musí být také opravené chodníky a cesty, které dnes využívají především místní občané v Komárově nebo Horních Heršpicích. O velkých investičních akcích navíc chceme předem komunikovat s občany a ptát se jich na jejich názor a to ještě před tím, než je zahájen samotný proces realizace takové investiční akce. Jedině tak zajistíme efektivní investování finančních prostředků.