„Doktora Bohumila Straku znám již řadu let jako obětavého, zásadového a přátelského člověka, který povyšuje zájem ostatních nad svoje osobní zájmy.

Pro pozici starosty je dobře vybaven organizačními schopnostmi, vzděláním, kulturně i jazykově.

Velmi si přeji jeho úspěch ve volbách, neboť vím, že to bude naší městské části ku prospěchu.“

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Přednosta ORL v Nemocnici u sv. Anny
poslanec PS PČR


Podporovatelé