Narodil jsem se 22.4.1969 v Brně , vzdělání střední ukončené maturitou. Po vojně jsem v roce 1991 šel na zkušenou pracovat do Rakouska , od roku 1992 podnikám a to nejdříve v obchodě a nyní v nemovitostech výrobě . Mám dvě dospívající děti 15 a 18 let .

V podnikání , kde neustále musím překonávat překážky špatně fungujícího a zbytečně byrokraticky přebujelého státu a to například velmi pomalu fungujícího soudnictví , kde jsem na rozsudek čekal i neuvěřitelných 8,5 roku , dále zbytečné a k ničemu nesloužící byrokracie v podobě PENB nebo v letošním roce povinnosti úpravy společenských smluv vyplývajících z nového zákona o obchodních korporací a pod. Tyto zcela zbytečné a k ničemu nesloužící nařízení zatěžují podnikání časem a náklady statisíce podnikatelů .

O absolutních nespravedlnostech jako jsou například solární elektrárny , kdy je v podstatě zajímavá myšlenka brutálně překroucena rozhodnutím poslanců do podoby , že každý občan této země přispívá na bezpracné a nespravedlivé příjmy , sportovní vozy a vily kmotrů a politických bossů a podnikání ostatních je zatěžováno nesmyslnými náklady .

Dále jsem zastáncem absolutního a transparentního zveřejňování všech smluv a to včetně dodatků tam ,kde se jedná o veřejné prostředky státu , obcí a pod a to včetně firem s jejich účastí , s tím že takto nezveřejněná smlouva nebo dodatky nebudou platné . To možní velmi důležitou kontrolu veřejnosti.

O transparentní a otevřené jednání radnice Brno – střed tedy budu usilovat , pokud budu zvolen jako zastupitel především . Je třeba si uvědomit , že radnice a její zaměstnanci a zastupitelé včele s vedení jsou zde pro obyvatele a jsou jimi placeni a ne naopak .