„Obyvatelům městské části Brno-střed je nutné zajistit možnost parkování v blízkosti bydliště.“  

 

Na radnici Brno-střed jsem předsedkyní Kontrolního výboru, opoziční zastupitelkou. Pokud bych byla koaliční zastupitelkou, prioritou by bylo vyřešení problémů s parkováním.

– Městská část Brno-střed představuje nejen historické jádro, ale i oblasti mimo centrum dění. A tam je žádoucí vyhovět obyvatelům, kteří by projevili zájem o rezidenční parkování. Nelze však vymezit dobu jejich parkování. Vždyť rezidenti jsou také motorizovaní senioři, rezidentky na mateřské dovolené nebo rezidenty v pracovní neschopnosti, příp. na dovolené. Návštěvníkům však může být umožněno, aby na volných rezidentních stáních v určité době zaparkovali.

Chceme chytrá a efektivní řešení:

– pouhé zvýraznění vodorovného značení parkovacích míst zvýší jejich počet o desetinu.

– Brno je město vysokých škol a studentů. Z toho máme radost, ale musíme jim také nabídnout určité služby. Mimobrněnští studenti přijíždějí v pondělí, mnozí ve svých autech, a odjíždějí koncem týdne. Záchytná parkoviště napojená na městskou  hromadnou dopravu by ulehčila provozu a zmírnila by problémy s parkováním v ulicích.