Zajistíme v MČ Brno-střed efektivnější parkování

Zjistili jsme, že neúnosnou situaci s parkováním v centru Brna lze řešit optimalizací vodorovného značení na silnicích a stávajících parkovištích, což by navýšilo počet parkovacích míst minimálně o 10 %. Budeme také jednat o zavedení zvýhodněného parkování pro studenty na parkovacích plochách přímo před fakultami (např. na Veveří).

Konkrétní návrhy pro efektivní řešení parkování

Odlehčíme dopravě v centru města vybudováním záchytných parkovacích domů

V současné době je průjezdnost centra snížena množstvím zaparkovaných aut nejen obyvatel, ale i návštěvníků Brna. Podpoříme proto výstavbu záchytných parkovacích domů na okraji města, kde řidiči budou moct auta nechat a do centra pokračovat díky MHD. Centrum tak zůstane volné a vzroste tím i obsazenost parkovacích domů, které dnes bojují s nezájmem řidičů (např. Parkovací dům Rozmarýn na Kounicově, kde je zpravidla využitých pouze 40 z 380 nabízených stání). Považujeme však za nezbytné i zpoplatnění rezidenčního stání v MČ Brno-střed tak, aby obyvatelé centra měli stále jisté parkování v blízkosti bydliště.

Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků Brna

V rámci zvyšování bezpečnosti života ve městě budeme prosazovat projekty podporující ostražitost a solidaritu obyvatel jednotlivých domů, ulic i čtvrtí. Dále podpoříme programy na snižování kriminality a vytvoření preventivně poradenského místa pro kriminalitou ohrožené obyvatele. Plánujeme také instalaci osvětlení vybraných přechodů pro chodce na území MČ Brno-střed.

Prosadíme pevnější a efektivnější spolupráci policie

Budeme se snažit o prohloubení spolupráce městské části s městskou a státní složkou Policie ČR. Ve spolupráci s Magistrátem města Brna budeme dlouhodobě vyžadovat lepší výsledky práce Městské policie. S efektivní činností souvisí také kontrola a důsledné vymáhání dodržování vyhlášky MČ Brno-střed o rušení heren.