Každodenní parkování výrazně ovlivňuje kvalitu života v centru Brna, proto považujeme tuto problematiku za velmi důležitý bod k řešení.

My chceme a umíme řešit parkování
komplexně, efektivně a chytře.

Lepší parkování Konkrétní návrhy Historické souvislosti Napište nám

Lepší parkování pro obyvatele centra města

Obyvatelé Brna čelí každodenním potížím s parkováním blízko svého bydliště. Přitom velmi nákladné parkovací domy a nová placená parkoviště trpí nezájmem řidičů, kteří raději krouží kolem centra a zkouší odstavit auto zdarma v ulicích města.

„Brňané musejí mít lepší možnost parkování v okolí svého bydliště. Zavedení rezidenčních zajistí obyvatelům místo k zaparkování a přitom neohrozí život v centru města.
Chceme chytrá a efektivní řešení: např. pouhé vytvoření vodorovného značení parkovacích míst zvýší jejich počet o desetinu, záchytná parkoviště pro návštěvníky na okraji napojená hromadnou dopravu ulehčí provozu v centru,“ říká Věra Soukalová.

Při řešení parkování je nesmyslné počítat pouze počty nově vytvořených parkovacích stání a probetonovaných stamilionů.  Je to velmi komplexní problém a jako takový je třeba jej komplexně řešit.  Dopady jednotlivých  řešení a zásahů je třeba opatrně vážit, zkoumat a sledovat na příkladech jiných měst.

Konkrétní návrhy pro efektivní řešení parkování

Noční rezidenční zóny

Tyto zóny pro místní obyvatele platné ve večerních a nočních hodinách zajistí a usnadní parkování místním v době, kdy jej skutečně ve většině případů potřebují.

Současně se tímto řešením vyhneme negativním dopadům prostých „modrých zón“, které platí stále. Stálé rezidenční parkování totiž omezuje rozvoj dané oblasti, přirozenou mobilitu a městský život (včetně omezení obchodů a služeb), a v důsledku dokonce snižují cenu nemovitosti v takto řešené oblasti.

Důsledkem je také přesun dlouhodobě odstavených vozidel  do méně exponovaných lokalit.

Flexibilní (aktuální tržní) cena za parkování

Je to taková burza na parkovací stání ;-)

Aktuální tržní cena parkovného podle momentální obsazenosti placeného parkoviště přinese výhodnější až nulovou cenu a výrazně vyšší využití ploch. (Cílem je dosáhnout až 80% vytíženosti placených stání oproti současným cca 15 až 20 %). Předpokládáme, že budou i vyšší příjmy. Hlavně ale díky výrazně většímu využívání placených parkovišť bude mnohem menší tlak na neplacená parkovací stání.

Parkovat přes noc za 20 korun je jistě lepší (a v důsledku i levnější), než půl hodiny trvající kroužení při hledání volného místa.

V prvních fázích je možné zavést velmi rychle systém rozdílné sazby dle denní doby, kdy cena bude vypočítána dle zaznamenané obsazenosti parkoviště.

Cílem je ale chytrý systém, který cenu za parkování vypočítává online a současně ji jasným a z dálky viditelným způsobem signalizuje řidičům. Pro komfort uživatelů by součástí řešení byla i mobilní aplikace.

Vodorovné dopravní značení

Zkušenosti z mnoha měst, nejčastěji v zahraničí, ukazují, že vodorovné dopravní značení pomáhá lépe využít stávající parkovací plochy a to poměrně výrazně.

Za minimální cenu tak lze vytvořit stovky parkovacích míst v celé čvrti (obvyklé navýšení je nad 10 %, dalšími zásahy lze tento počet navýšit). V porovnání s cenou budovaných parkovacích domů jsou náklady pod jedním procentem.

Systém varování před odtahem

Prvně je třeba vysvětlit, že odtahy chápeme jako pro všechny velmi drahé represivní řešení, které je v současnosti jasně zneužíváno pro strážníky organizovaný soukromý byznys. Odtah by měl být až poslední řešením nevhodně stojícího vozidla.

Navrhovaný systém varování před odtahem má za cíl usnadnit práci strážníkům, urychlit a zlevnit nápravu špatného parkování. Systém by fungoval na principu dobrovolné registrace do služby.

V případě špatně zaparkovaného vozidla by bylo registrovanému majiteli vozidla zasláno upozornění SMS zprávou s výzvou k velmi rychlé nápravě, tedy aby své nesprávně stojící vozidlo rychle přeparkoval. Pokud by řidič svou chybu nenapravil, vozidlo by bylo odtaženo.

Aby nebyl systém zneužíván, musely by fungovat omezení, např. vyřazení ze systému po větším počtu upozornění v určeném časovém období apod.

Trocha historických souvislostí

Je velmi pikantní, že ODS v Brně se rozhodla uchopit parkování jako své hlavní téma, jako vlajkovou loď.

Parkování řeší ODS v Brně už skoro 20 let!

Výsledkem jsou předražené parkovací domy zející prázdnotou (průměrná obsazenost jen 15 %) a řidiči kroužící ulicemi města.

Chcete v takovém řešení pokračovat? Věříte, že právě ODS v dalším volebním období právě tento problém vyřeší ke spokojenosti všech obyvatel?

Napište nám.

Pošlete nám svůj názor, připomínku nebo námět k tématu parkování.

Vaše jméno (vyžadováno)


Váš email (vyžadováno)

Předmět

Typ zprávy (vyberte jednu z možností...)

Vaše zpráva