Privatizace nájemníkům bude naším prvořadým cílem

Převážně v samotném centru Brna město disponuje přes 500 prázdnými a neudržovanými bytovými jednotkami, které nevyužívá. Zastupitelé TOP 09 Brno-střed vždy hlasovali pro privatizaci domů nájemníkům v uplynulém volebním období a v této politice budeme pokračovat i v období následujícím. Stanovíme proto počet bytů, které MČ potřebuje k zajištění svých povinností. Všechny ostatní budeme navrhovat do programu privatizace nájemníkům po domech a dále i po bytových jednotkách.

Privatizací bytů pomůžeme nejen rozpočtu MČ Brno-střed, ale i sociálně slabším obyvatelům

V současné době MČ Brno-střed přichází kvůli nevyužitým bytům a jejich údržbě o 35 miliard korun ročně. Privatizací těchto jednotek městu ušetříme alespoň část těchto zbytečných výdajů. Z celkových 500 městem spravovaných bytů navrhneme neprivatizované byty k využití jako startovacího a sociální bydlení nebo jako bytů se sníženým nájmem, a privatizované byty nabídneme v transparentní dražbě. Pro nájemníky, kteří nemají zájem o privatizaci, vytvoříme podmínky pro výměnu bytu za bydlení v domech, které nebudou privatizovány.