Naším cílem je udělat z centra města místo, kde lidé mohou pohodlně a aktivně trávit svůj volný čas

Prioritou v oblasti sportu v MČ Brno-střed je vytvořit obyvatelům i návštěvníkům centra podmínky pro aktivní odpočinek, regeneraci a volnočasové sportovní aktivity. Dlouhodobě prosazujeme vybudování multifunkčních center, např. dostavbu sportovního a rekreačního areálu Kraví Hora. Kromě toho podpoříme budování otevřených i krytých vodních ploch spojených například i se zázemím pro wellness.

Zasadíme se o rozvoj městské cyklistiky

Nesporným přínosem pro MČ Brno-střed je podpora cyklistické dopravy. Plánujeme se zasadit o vytvoření cyklomobiliáře města, vymezení cyklotras v centru nebo vyhrazení prostoru pro chodce a cyklisty a s tím související vybudování systému sdílení kol. Chceme také vytvořit sítě cyklotras, které budou spojovat zajímavá místa města Brna, a které budou vycházet z potřeb cyklistů.

Využijeme potenciálu školních hřišť a parků ke sportovním aktivitám pro obyvatele Brna

Naším cílem je zajistit využívání školních venkovních sportovišť širokou veřejností a pořádání sportovních akcí motivujících obyvatele ke zdravému pohybu. Chceme také prosadit rozšíření sportovních možností v parcích jako Lužánky, Obilní trh apod. V rámci těchto lokalit se zasadíme o pořádání většího počtu turnajů a závodů sloužících jako motivace obyvatel ke sportovním aktivitám.