Postaráme se o transparentní a veřejné hospodaření města

Protože věříme, že kontrola ze strany informované veřejnosti je tou nejlepší prevencí korupce, učiníme veřejné zakázky radnice opravdu veřejné. Proto chceme zveřejňovat všechny smlouvy včetně jejich dodatků na internetu. Kromě toho se zasadíme o nezávislý audit prověřující účelnost vynaložených veřejných prostředků a navrhující racionálnější chod radnice. Zavedeme také nákupy pomocí elektronické aukce, aby se minimalizovaly provozní náklady a korupční prostředí.

Omezíme prokorupční prostor a zapojíme veřejnost i odborníky

Nesouhlasíme s dosavadní praxí stávající koalice, podle které jsou místa v odborných komisích vyhrazena pouze pro zastupitele dle stranické příslušnosti. Aby veškeré rozhodovací procesy nezávisely pouze na zvolených politicích, chceme do radničních komisí jmenovat a zapojit odborníky pro danou problematiku. Na internetových stránkách MČ Brno-střed budeme také pravidelně diskutovat s občany a zavedeme radniční e-mailové adresy pro zastupitele, aby je občané mohli snadno kontaktovat.

Zasadíme se o maximální informovanost občanů

Za účelem maximalizace veřejné kontroly umožníme veřejnosti sledovat práci zastupitelstva formou internetového přenosu z jeho zasedání. V minulosti jsme již prosadili pořízení elektronického hlasovacího zařízení, aby rozhodování zastupitelů bylo neanonymní a odpovědnější. Videopřenos ze zasedání tak bude přirozeným pokračováním transparentního přístupu radnice. Vedle toho již nechceme radniční Zpravodaj využívat jako hlásnou troubu stran koalice, ale dáme prostor všem, kteří přinesou konstruktivní návrhy na lepší život v naší městské části.