Budeme dlouhodobě usilovat a možnost umístění všech dětí do předškolních zařízení

Zastupitelé MČ Brno-střed za TOP 09 podporovali a nadále budou podporovat umístění všech dětí do předškolních zařízení. Přestože MČ Brno-střed disponuje největším počtem mateřských a základních škol ve městě Brně, koalice ODS a ČSSD zůstala slepá vůči demografickému vývoji (tj. nárůst počtu novorozenců) a problém s nedostatkem míst v předškolních zařízeních neřešila. Tuto chybu v novém volebním období již nebudeme opakovat.

Zaměstnanost rodičů je pro nás základním kritériem pro přijetí dětí do školek

V minulosti podléhal výběr přijatých dětí do mateřských škol různým kritériím. Rozumíme časové náročnosti skloubení zaměstnání s péčí o dítě, a proto jedním ze základních kritérií by měla být podle nás právě zaměstnanost rodičů. Zasadíme se o to, aby měly rodiny s oběma pracujícími rodiči nebo pracující samoživitelky v přijímacím řízení jednoznačně přednost. Podpoříme také využívání nových forem předškolního vzdělávání – školních skupin, firemních školek, školiček atd.

Chceme sladit pracovní a rodičovský život obyvatel MČ Brno-střed

V současnosti se základní školy nejen v MČ Brno-střed potýkají s problémem nevyváženého naplnění tříd. Budeme proto usilovat o to, aby byla většina základních škol v naší městské části na dobré úrovni. Tím eliminujeme přeplněné třídy na některých základních školách a naplníme volné třídy na jiných. Spádovost při zápisu do prvních tříd pro nás zůstává stále prvořadá.