Chceme přiblížit Brno nejen domácím, ale i zahraničním návštěvníkům města

Podpoříme kulturní aktivity v MČ Brno-střed, ať už se jedná o festivaly, koncerty, divadla malého formátu či projekty typu „Poznej Brno“ zaměřené na brněnské podzemí a architekturu.

Chceme také iniciovat větší mezinárodní spolupráci na celokrajovém kulturně-historickém průvodci nebo zpřehlednění webové stránky Informačního centra.

Budeme prosazovat zavedení informačních tabulí s popisem památek jak v českém, tak i v anglickém a německém jazyce.

Kromě toho podpoříme zavedení slev a voucherů na MHD po předložení vstupenky z některé z památek Brna.