Zatraktivníme parky v MČ Brno-střed tak, aby se z nich staly lokality pro trávení času všech věkových skupin

MČ Brno-střed má na starosti nejkrásnější parky města Brna. Budeme se snažit, aby se z nich staly ostrovy relaxace a pohody v jinak rušném centru pro obyvatele všech věkových kategorií. Toho chceme docílit revitalizací parků, podporou kulturních akcí pořádaných v nich stejně jako i větším dohledem na udržování čistoty a pořádku. Umožníme pohodlné a příjemné vyžití v brněnských parcích jak maminkám s dětmi podporou vzniku dětských hřišť, tak i seniorům zlepšením průchodnosti parků a vytvořením odpočinkových zón.

Zaměříme se na podporu a udržitelnost grantů zaměřených na podporu kultury v MČ Brno-střed

Budeme požadovat komplexní revizi grantového řízení v oblasti žádostí o dotace z rozpočtu městské části a zejména jeho zjednodušení pomocí zrušení „nadbytečného mezikroku“. Následně plánujeme projekty evaluovat a podpořit granty ty z nich, které budou mít jasnou vizi budoucích cílů. V opačném případě projekty vyřadíme z databáze.

Více zapojíme seniory do kulturního života

Chceme zapojit naše starší spoluobčany v MČ Brno-střed do kulturního života díky tzv. „volunteeringu“, tedy dobrovolnickým činnostem. Podpoříme dobrovolnickou spolupráci městské části s domovy důchodců a neziskovými organizacemi, které povedou ke vzdělávacím, kulturním a jiným aktivizačním projektům zaměřeným právě na seniory.