DSC_0682

Jsem profesí architekt, momentálně se na mateřské dovolené věnuji svým dvěma synům. Přesto intenzivně sleduji moderní trendy v architektuře a urbanismu a ráda bych tyto znalosti promítla do naší městské části. Spolu s kolegy přinášíme návrhy na zlepšení veřejných prostor v Černovicích, které budou mít pozitivní dopad na náš každodenní život.

Černovice mají obrovský potenciál do budoucna pro rozvoj bydlení, pracovních příležitostí, kultury a sportu. Proto je potřeba vypracovat ucelenou vizi a dlouhodobý plán, a to je oblast, do které mohu výrazně přispět.

V dorosteneckém věku jsem se věnovala profesionálně basketbalu, proto si uvědomuji , jak je důležité  sport rozvíjet u našich dětí a vytvářet vhodné podmínky a prostředí pro jeho další rozvoj.

Od těchto cílů nejsme daleko a společně je můžeme zvládnout.

Náš program pro veřejný prostor: 

Vize pro Černovice

Černovické náměstí 

Blog lídra kandidátky s tématikou veřejného prostoru