smrcek2Vyrůstal jsem v Černovicích, kde v současné době žiji a pracuji. Vystudoval jsem FSI Brno a obor Řízení ekonomiky podniku na FP VUT Brno, kde jsem i 3 roky jako student doktorského studia působil a vyučoval. Absolvoval jsem několik stáží na zahraničních univerzitách v rámci programu Socrates Erasmus a působil v neziskové organizaci Rotaract klub Brno. V současné době pracuji jako Business development manager se zodpovědností za středoevropský region.

Mám jednoho syna, moje záliby jsou četba, cestování a sport, zejména tenis a šachy. V zastupitelstvu MČ Brno Černovice chci prosazovat zejména větší rozsah privatizace obecních bytů, revitalizaci parků Řehořova a naprosto transparentní pořadník přidělování bytů.

Rád bych, aby se Černovice zvedly kulturně, společensky a morálně. Myslím, že si to jejich obyvatelé zaslouží.