Deset let jsem řídil celostátní neziskovou organizaci, tři roky byl místostarostou Brna-Černovic, mám zkušenosti z podnikání i z vedení mezinárodních organizací i aktivit. To vše bych rád využil v řízení naší městské části.

Nepocházím sice z Černovic a nemyslím, že to je rozhodující pro to, zda někdo může být dobrým starostou. Tuto městskou části jsem si ovšem zamiloval, poznal mnoho přátel a skvělých lídi a jsem přesvědčen, že má své kouzlo, zajímavou historii a obrovský potenciál. Černovicím ale naprosto chybí jakákoliv vize a představa o budoucím vývoji. Moji prioritou bude tuto koncepci vytvořit a začít realizovat. Důležitým bodem v budoucím období bude také ohlídat nové vznikající sídliště na Kaménkách, aby nám zde nevznikly jen samé problémy.