_DSC3314V Brně – Černovicích žiji téměř 35 let. Ač nejsem rodák, považuji se za něj. S Brnem je spojeno vše podstatné v mém dosavadním životě. Zde jsem navštěvoval jak střední, tak vysokou školu. Jsem ženatý a v současné době vychovávám 1 syna.
V současné době pracuji jako revizní technik vyhrazených technických zařízení s částečným přesahem do bezpečnosti práce strojních zařízení. Tuto činnost vykonávám jako OSVČ.
Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, vyjma TOP09, do které jsem vstoupil v roce 2010. V minulém období jsem byl kromě zastupitelstva i členem kontrolního výboru MČ – Černovice. Právě jako člen kontrolního výboru jsem se více vnořil do problematiky přidělování nájemních bytů. Protože v této oblasti vidím značné rezervy, rád bych se touto problematikou zabýval v tomto volebním období.