Tomáš SlavíčekNarodil jsem se 10.7.1985 v Brně. Chodil jsem do mateřské školy na ulici El. Krásnohorské, ke které jsem si stačil i za tak krátkou dobu vytvořit citový vztah. Základní vzdělání jsem absolvoval na ZŠ Řehořova, kterou jsem opustil v roce 2000, abych mohl nastoupit na gymnázium Táborská. Kromě povinné školní docházky jsem se také věnoval hře na housle, které jsem studoval na ZUŠ Charbulova u paní učitelky Bezdíčkové. Tento hudební nástroj jsem neopustil po dalších 22 let a pilně chodil do houslí a cvičil a cvičil.
Když jsem se v osmnácti rozhodoval co dělat, zubařina byla moje jasná volba. Studoval jsem tento obor na  Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity a absolvoval po státnicích v roce 2009. Pracoval jsem u sv. Anny na Stomatologické klinice a ve Vojenské nemocnici na Zubním oddělení. V současnosti působím na soukromé klinice a mimo můj hlavní pracovní úvazek pracuji na lékařské službě první pomoci a učím na Lékařské fakultě.
Další moje záliba kromě hudby je běh, který provozuji již několik let s několika páry bot.
Můj život je úzce spjat s Brnem nebo lépe s Černovicemi, ve kterých dodnes žiji a na kterých mi velmi záleží po všech stránkách. Chtěl bych v politice více čestného slova, zodpovědnosti, vzdělanosti a slušnosti. Transparentnost je něco, co se dlouho nenosilo a to je špatně. Pojďme to změnit.