IMG_0088Narodila jsem se v Brně, do Černovic jsem se přistěhovala, když mi byly 4 roky. V devatenácti jsem odešla na studia do Prahy. Na FF UK jsem vystudovala obory indologie a slavistika, díky kterým jsem měla možnost cestovat a žít v různých koutech světa – od Indie přes Bulharsko a Slovensko až po USA. V této době jsem se živila jako lektorka jazyků a překladatelka.
Narození dětí přineslo do mého života nový rozměr, začala jsem se zajímat o problematiku sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. Nejprve jsem se zapojila do činnosti Rodinného centra Kukulienka v Rusovcích u Bratislavy, kde jsme s rodinou žili, a po návratu do Černovic v roce 2009 jsem spoluzaložila Rodinné centrum Rolnička, ve kterém od jeho začátků až dosud pracuji z velké části jako dobrovolník bez nároku na odměnu.
Ráda se vzdělávám; velkou inspirací pro mě byl kurz komunitní práce, která se pro mě stala posláním – chci, aby Černovice byly víc než jen pouhou noclehárnou, aby se staly místem, kde to žije a lidé se spolu cítí dobře. Důležitou podmínkou pro to je zapojení občanů do dění v obci. Inspirují mě lidé a organizace, které tomu napomáhají (Nadace Via, Nadace Partnerství, Frank Bold).

Jako zakladatelka Rodinného centra Rolnička se dlouhodobě zajímám o rodinnou politiku a to, jak je nastavená na úrovni státu, kraje i města Brna.Mým cílem je iniciovat vytvoření koncepce rodinné politiky MČ Brno Černovice: popsat současný stav, zjistit, co rodinám v Černovicích chybí, a připravit plán pro rodinných aktivit, aby se tady rodinám dobře žilo. Inspirací nám může být třeba nedaleké Šlapanice.