Kde je vůle, tam se najdou i schopní lidé. Jsme přesvědčeni, že to platí i pro Černovice. Není nutné ve všem spoléhat na radnici, ale stačí se postavit na vlastní nohy. Od radnice potom stačí jen očekávat, že bude aktivity podporovat nebo alespoň nebude házet klacky pod nohy.

A jde to i v Černovicích. I proto se velká část lidí na naší kandidátce zapojuje do dění v Černovicích, ať už je to v rámci Černovického sdružení, rodinného centra Rolnička či dalších sdružení. Myslíme si, že dění v městské části nemají organizovat radnice nebo politické strany a i proto jsme společně s přáteli založili sdružení, které je otevřené všem bez rozdílu politické příslušnosti. I díky těmto aktivitám (12 farmářských trhů, 12 cestovatelských besed, divadelní představení a mnoho dalších akcí) se nám podařilo několikrát do roka oživit park na ulici Řehořova a umožnit lidem se v Černovicích potkat a pobavit.