Dovolte, abychom vám představili program, s nímž kandidujeme do Zastupitelstva městské části Brno – Královo Pole. Budeme rádi, když nás v jakýchkoliv otázkách budete kontaktovat způsoby uvedenými v sekci KONTAKTY


PRIVATIZACE BYTŮ – NAŠE PRIORITA

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna umožníme privatizaci bytů všem stávajícím nájemcům, kteří o ni projeví zájem. Privatizace je výhodná pro zájemce i pro město. Neplatiči v Králově Poli dluží na nájemném 16 milionů korun a většina z toho jsou nedobytné pohledávky. Nejenže městská část má s jejich vymáháním zbytečné výdaje, ale tento stav je demotivující pro ty, kteří poctivě platí. I neplatiči totiž zůstávají bydlet v obecních bytech, protože jejich vystěhování je velmi zdlouhavé a doba od podání výpovědi z nájmu do skutečného vystěhování zabere i několik let. Zároveň to vyžaduje zbytečné náklady na mzdy pracovníků, kteří mají tuto agendu na starost, a na soudní výlohy.

Další nevýhodou obecního vlastnictví bytů je rozšířené černé pronajímání. Je to sice důvodem k výpovědi z nájmu, ale zpravidla se takové jednání téměř nedá dokázat, protože sousedé se proti člověku z jejich domu zdráhají vypovídat.

Samostatnou kapitolou je velmi neprůhledná správa bytového fondu soukromými subjekty. S jejich prací není spokojena městská část a nejsou s ní spokojeni ani nájemci.

Privatizací se tyto problémy odstraní a úřad městské části se bude moci věnovat řešení problémů, které mu přísluší.

Ty, kteří o privatizaci nebudou mít zájem, nebudeme do ní nutit. Budou moci zůstat dále bydlet v dosavadním bytě za stávajících podmínek.

Dokud privatizace neproběhne, sjednotíme ve spolupráci s MMB podmínky pro přidělování bytů tak, aby byly jasné a srozumitelné a na celém území Brna stejné.

EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADU – SPOKOJENOST OBČANŮ

Zprůhledníme přidělování veřejných zakázek, bytů, nebytových prostor, licencí na pořádání akcí, prodejních míst.

Zasadíme se o vstřícné jednání úřadu, zřídíme FÓRUM na podávání podnětů občanů. Zajímá nás váš názor, který projevíte v anketách nebo veřejných diskuzích

Všechny důležité územní zásahy a stavby chceme projednávat s občany.

Budeme dbát na vaši včasnou a plnou informovanost.

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vrátíme Palackého třídě původní charakter bulváru a tepny Králova Pole.

Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech v Králově Poli světelnou signalizací.

Zasadíme se o důsledné dořešení bezbariérové MČ.

Vytvoříme místa pro setkávání občanů – například veřejné prostory pro grilování nebo pohybové aktivity.

Zasadíme se o snížení poplatků za odvoz komunálního odpadu ve spolupráci s Magistrátem města Brna (po provedení auditu společnosti SAKO).

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁNÍ PRO NAŠE DĚTI

Podporujeme zdravý životní styl našich dětí založený na zdravé stravě ve školních jídelnách a dostatkem pohybu a sportu nejen v rámci školní výuky.

Podpoříme dostatečný finanční prostor pro posilování manuální zručnosti dětí, která zvýší jejich motivaci k dalšímu studiu, například podporou pracovních kroužků.

VOLNÝ ČAS A SPORT PRO VŠECHNY

Náš cíl je údržba, výstavba a rekonstrukce sportovních zařízení a areálů pro každodenní kondiční a rekreační sportování a pro sport mládeže.

Soustředíme se na údržbu malých sportovišť na veřejných prostranstvích.

Podpoříme mezigenerační projekty – mladí pro starší a naopak.

Podpoříme spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi se sídlem v Králově Poli – poskytneme jim možnost informovat o své činnosti zavedením speciální rubriky webu na MČ.

KULTURA V ULICÍCH A PARCÍCH

Podpoříme a dále rozvineme různé kulturní akce v naší městské části, které jsou mezi občany oblíbené a vyhledávané.

Nabídneme možnosti pro nové mladé kulturní subjekty ve spolupráci s kulturními institucemi města.

Využijeme veřejná prostranství jako parky, sportovní plochy, náměstí, ulice, abychom podpořili kulturní dění v Králově Poli.

ZELEŇ – NAŠE DRUHÉ PLÍCE

Budeme pokračovat ve zvelebování veřejných prostranství (např. revitalizace parku Božetěchův sad).

Podpoříme dosadbu zeleně ve vhodných lokalitách.

Budeme udržovat a doplňovat rekreační mobiliář.