Ve spolupráci s Magistrátem města Brna umožníme privatizaci bytů všem stávajícím nájemcům, kteří o ni projeví zájem. Privatizace je výhodná pro zájemce i pro město. Neplatiči v Králově Poli dluží na nájemném 16 milionů korun a většina z toho jsou nedobytné pohledávky. Nejenže městská část má s jejich vymáháním zbytečné výdaje, ale tento stav je demotivující pro ty, kteří poctivě platí. I neplatiči totiž zůstávají bydlet v obecních bytech, protože jejich vystěhování je velmi zdlouhavé a doba od podání výpovědi z nájmu do skutečného vystěhování zabere i několik let. Zároveň to vyžaduje zbytečné náklady na mzdy pracovníků, kteří mají tuto agendu na starost, a na soudní výlohy.

Další nevýhodou obecního vlastnictví bytů je rozšířené černé pronajímání. Je to sice důvodem k výpovědi z nájmu, ale zpravidla se takové jednání téměř nedá dokázat, protože sousedé se proti člověku z jejich domu zdráhají vypovídat.

Samostatnou kapitolou je velmi neprůhledná správa bytového fondu soukromými subjekty. S jejich prací není spokojena městská část a nejsou s ní spokojeni ani nájemci.

Privatizací se tyto problémy odstraní a úřad městské části se bude moci věnovat řešení problémů, které mu přísluší.

Ty, kteří o privatizaci nebudou mít zájem, nebudeme do ní nutit. Budou moci zůstat dále bydlet v dosavadním bytě za stávajících podmínek.

Dokud privatizace neproběhne, sjednotíme ve spolupráci s MMB podmínky pro přidělování bytů tak, aby byly jasné a srozumitelné a na celém území Brna stejné.