Vážení spoluobčané,

předkládáme vám k posouzení náš účet, jak se nám za čtyři roky práce podařilo v opozici prosadit programové prohlášení, se kterým jsme se ucházeli o vaši důvěru při kandidatuře do zastupitelstva městské části.

TOP 09 před čtyřmi lety v komunální politice začínala a ani jeden z nás nebyl v bezprostředně předcházejícím volebním období líšeňským zastupitelem.

Stále považujeme za klíčové prosazení koncepce dlouhodobého rozvoje Líšně s výhledem minimálně na dvacet let. Proto jsme vedli širokou diskusi s politickými subjekty a občany městské části. Naše sliby nikdy nebyly nerealizované fantazie o rokli na sídlišti.

 

Čeho jsme dosáhli?

  • Z jednání zastupitelstva je pořizován on-line záznam, který je následně uveřejněn na internetu.
  • Opakovaným poukazováním na problematické veřejné zakázky a nedomyšlené aktivity jsme dosáhli kompletní revizi rámcových smluv a nutných personálních změn. Výsledkem diletantského řízení městské části bylo například rozbombardování kuchyně na ZŠ Holzova před zahájením loňského školního roku či zničený plavecký bazén na téže škole.
  • Jednotně jsme se jako jediní, jak v městské části, tak prostřednictvím našich zastupitelů města Brna, postavili proti nesmyslnému návrhu územního plánu města Brna, který prosazoval mimo jiné výstavbu „paneláků“ na Kostelíčku.
  • Výsledkem našeho soustavného tlaku bylo vyřešení neblahého stavu Správy majetku Líšeň a Kulturního centra Líšeň a s tím související situace kolem „Dělnického domu“.
  • Iniciovali jsme projednání petice občanů z ulice Chmelnice na zastupitelstvu, díky němuž bylo revidováno rozhodnutí o rozsahu výstavby v této lokalitě.

Zdá se vám to málo? … Dejte nám větší důvěru a my slibujeme, že prosadíme víc!

 

Pro bezpečnou a čistou Líšeň musíme udělat více

V oblasti dopravy, bezpečnosti a čistoty veřejných prostranství má Líšeň co zlepšovat. Řešení neutěšené situace s parkováním budeme řešit za účasti veřejnosti i odborníků. Zaměříme se na nejproblematičtější oblasti. Budování parkovacích míst jen tam, kde je realizace jednoduchá a levná není koncepční řešení. Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti všech přechodů pro chodce jejich osvětlením a doplněním dalších bezpečnostních prvků. Zajistíme bezbariérový pohyb handicapovaných občanů a rodičů s kočárky po celé Líšni. Zlepšíme spolupráci mezi Policií ČR, Městskou policií a radnicí.

Zajistíme pravidelný a kvalitní úklid komunikací. Budeme podporovat zlepšení péče o zeleň. Prověříme smlouvy uzavřené předchozím vedením, ty nevýhodné zrušíme a vypíšeme nová transparentní výběrová řízení. V současnosti například kvůli špatně ošetřené smlouvě na údržbu zeleně Líšeň ročně přichází o stovky tisíc korun. A zodpovědní radní i přes naše opakovaná upozorňování k tomu jen přihlíží. Vyčistíme prostory zastávky MHD na Jírové a postaráme se i o pravidelnou údržbu dalších zastávek.

 

Rokle nemusí být bezedná díra

Zrevidujeme megalomanský projekt revitalizace „Rokle“ a provedeme střízlivou komplexní úpravu území a využijeme dotační zdroje, současné částečné úpravy jsou hrazeny z velké míry z líšeňského rozpočtu.

 

Nabídneme nájemníkům koupi obecních bytů

Budeme podporovat odprodej obecních bytů jejich nájemníkům za oboustranně výhodných, předem daných podmínek. Zároveň podpoříme zřízení sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny.

 

Vážíme si místních podnikatelů

Vytvoříme podmínky pro podnikání místním živnostníkům a podnikatelům. Podpoříme projekty v oblasti sociálního podnikání. Zapojíme místní podnikatele do farmářských a vánočních trhů.

 

Otevřeností k vaší důvěře

Na internetových stránkách zveřejníme veškeré informace o dění na radnici a městské části, včetně kompletní dokumentace všech výběrových řízení a uzavřených smluv. Za zásadní považujeme zveřejnění úplného „rozklikávacího“ rozpočtu pro lepší orientaci v něm.

Stránky přiblížíme lidem, mnohdy se dozvědí více informací o dění v Líšni na jiných webech, než na portálu radnice. Zatraktivníme Líšeňské noviny, aby nefungovaly pouze jako radniční zpravodaj, ale aby v nich zaznívaly názory všech slušných lidí, kteří o to budou mít zájem.

Chceme v lidech probudit chuť aktivně se podílet na životě v Líšni, budeme proto pravidelně pořádat veřejná setkání, na kterých s nimi probereme vize městské části. A rádi si od Líšňáků necháme poradit!

 

Postaráme se o ty nejslabší

Vnímáme oprávněné potřeby občanů a budeme podporovat aktivity a opatření k jejich naplnění. Zaměříme se na nejpotřebnější – seniory často trpící chronickými chorobami a vyžadující zdravotně sociální služby, mentálně postižené, občany nacházející se v bezvýchodné životní situaci. Ve vazbě na uvedené skupiny občanů budeme prosazovat lepší dostupnost potřebných služeb přednostně v jejich přirozeném – domácím prostředí, uplatňování principů zachování důstojnosti, jedinečnosti a svobody člověka za všech okolností, vytváření podmínek pro uplatnění vhodných seniorů v dobrovolnických aktivitách, podporu aktivit realizovaných většinou neziskovými organizacemi směřujících k vnitřnímu obohacení, smysluplnému naplnění času a zamezení pocitu samoty.

 

Líšeň bohatá na tradice

Zasadíme se o zatraktivnění kulturního života v Líšni. Budeme usilovat o zachování a rozvoj tradic po předcích. Zajistíme transparentní řízení o dotacích na spolkovou činnost.

 

Aktivní trávení volného času jako prevence sociálně patologickým jevům

Podpoříme maximální využití školních hřišť a sportovišť veřejností. Zregenerujeme hřiště a pískoviště a zajistíme jejich kontrolu a údržbu, aby nedocházelo ke zranění dětí. Podpoříme mládežnický sport. Rozšíříme nabídku sportovních aktivit o kluziště. Vybudujeme místa pro grilování a aktivní odpočinek.

 

Plánujme kapacitu škol a školek

Rozšíříme kapacity školek odpovídající potřebě, včetně alternativních řešení s ohledem na dlouhodobé trendy. Zlepšíme materiální vybavení základních škol.

 

Neskrýváme se za „ONI“

Radnice, tedy lidé tam zvolení, by měla sloužit a pomáhat nám všem. Neměly by opakovaně znít nesplnitelné sliby, jako jsou plány na velkolepou úpravu rokle za peníze Evropské unie, které ale končí s železnou pravidelností neúspěchem a stojí jen peníze z rozpočtu městské části.

A už vůbec by se nemělo ozývat, že za chyby mohou… „ONI“. Je lehké se za ONI schovávat, ať už to jsou minulá zastupitelstva, koaliční partneři či méně schopní spolustraníci. Nakonec ONI mohou za to, že bazén na škole Holzova je stále mimo provoz a ještě dlouho bude a nikdy vlastně nebyl pořádně postavený, ONI mohou za to, že jsou v Líšni chodníky a cesty neuklizené a mnohde, místo udržované veřejné zeleně, plevel. ONI mohou za předražené opravy domů na sídlišti a podivná výběrová řízení, která tu v uplynulých mnoha letech opakovaně probíhala.

TOP 09 se čtyři roky snaží, aby žádní ONI nebyli. V kontrolním výboru jsme z opozice tvrdě pracovali na tom, aby se nikdo neskovával za „to ne já, ale ONI“. Jde to jen tehdy, když vše je transparentní, přehledné a jasné. Prvním krůčkem jsou on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva, které jsme měli ve volebním programu.

Chceme, aby bylo stejně tak vidět, jak pracují jednotliví členové rady a místostarostové a za co jsou konkrétně odpovědní. Aby bylo jasné, co vlastně dělají výbory a odborné komise v naší městské části, kolikrát se která komise sešla, kde jsou zápisy z jejich zasedání a jakou práci odvedli odborníci, které do nich jednotlivé strany nominovaly a zda za svou práci byli spravedlivě odměněni. Zkuste tyto informace najít dnes….

Nechceme se skrývat za ONI, rodiny některých z nás tu žijí stovky let a jsme připraveni nést osobní odpovědnost za další rozkvět Líšně tak, jako naši předci.

My neslibujeme nesplnitelné.


Posts not found