Dobré místo k životu

Ve volebním období 2010 – 2014 byla TOP09 členem koalice spolu s KDU-ČSL a ČSSD.

Z této pozice jsme mohli hodně ovlivňovat dění v městské části a také jsme na tom usilovně pracovali. Spolu s koaličními partnery jsme dokázali splnit dosti zásadních věcí z volebních programů.

Jaké nové aktivity tedy dnes zastupitelstvo prostřednictvím kulturní komise podporuje

Jedním z prvních kroků hned v roce 2010 byla nabídka podpory rodičům na mateřské dovolené s malými dětmi. Jakákoliv forma mateřského centra poskytujícího prostor pro scházení se s malými dětmi v naší městské části skutečně velmi chyběla.  Dnes zde máme vynikajícně fungující klub Míša Kulička. Základem tohoto klubu, obdobně jako jakýchkoliv jiných zájmových aktivit, je samozřejmě práce několika jednotlivců, kteří celou činnost budují, udržují v chodu a dále rozvíjí. Zastupitelstvo a pobočka KJM poskytly tomuto klubu prostory, zastupitelstvo přidalo navíc i podporu ve formě finanční dotace.  Rodiče sdružení v tomto spolku a navštěvující aktivity klubu si váží této možnosti a oceňují pestrý program za rozumných podmínek.

Další novinou je Tvoření pro občany Maloměřice a Obřan,

které nabízí zájemcům všeho věku možnost naučit se různé tvořivé techniky. Také tuto aktivitu podporujeme poskytnutím prostor pro schůzky i pro konání různých výstav a jarmarku. I zde je aktivita opřena o nezištnou práci dobrovolníků a zastupitelstvo může jen poskytovat pomoc v rámci svých možností. Tato skupina tvořivých žen pro nás připravila výstavu před vánocemi a velice úspěšný Velikonoční jarmark.

Vítání občánků

Kulturní komise také odvedla mnoho práce na vylepšení rituálu vítání nových občánků. Dnes je rodiči vnímán velice dobře, a to natolik, že se nám již občas hlásí i obyvatelé z jiných městských částí s vysvětlením, že u nás je to velice pěkné a rádi by přivítali své nové děťátko u nás. Rodiče oceňují upomínkové dárečky, fotografie a videozáznamy, které uchovají vzpomínky na tento vítací ceremoniál.

 Svatováclavské hody

také prodělaly pod taktovkou kulturní komise významné změny. Vrátili jsme do hodů zahájení v kostele, které tam tradičně patřilo. Tím jsme sice zkrátili hodový průvod, což lze hodnotit i jako určitou ztrátu. Vynahradili jsme to obohacením programu o rozličné aktivity pro děti i dospělé. Pečujeme po všech stránkách o spokojenost návštěvníků této významné události naší městské části. V letošním ročníku opět připravujeme hodovou diskotéku.