Jak jsme plnili volební program z roku 2010

Jako člen koalice jsme pilně pracovali na splnění záměrů a cílů uvedených v našem volebním  programu v roce 2010.

Jak jsme plnili volební sliby z roku 2010

  • dokončení výstavby rekreační oblasti Cacovický ostrov
  • výstavba lávky pro pěší Řádky – Obřanská
  • výstavba lávy přes skálu na pravém břehu Svitavy
  • parkurové hřiště pro dospělé – připravuje se
  • dostatek míst v MŠ – vybudováno detašované pracoviště při MŠ Cihelní
  • dostatek míst ve škole – rezerva vzniká v převzaté budově školy na Obřanské ulici
  • podpora dalších vzdělávacích subjektů – umístěna pobočka LŠÚ Vranovská
  • volnočasové aktivity – parkoviště na konečné tramvaje č. 4, podpora výstavby Volnočasového centra, vyřešení hřiště v Maloměřicích
  • obnovení sběrného dvora – investice je v řešení
  • péče o rodiny s dětmi – intenzivní podpora různých subjektů

Volební program pro období 2014 – 2018

PDF si můžete také stáhnout a zobrazit v Acrobat Readeru Náhled pak bude zobrazením i barevností výrazně lépe odpovídat výtisku, který již brzy obdržíte.


Posts not found