Jednou ze základních lidských potřeb člověka vyspělé společnosti je nepochybně mít, kde bydlet. Ten, kdo bydlí v obecním bytě a má na to prostředky, by měl mít možnost si „svůj“ byt odkoupit. Radnice tu není od toho, aby pronajímala množství bytů s tím, že to vynáší peníze. Jako jediní ve Slatině podporujeme širokou privatizaci obecních bytů tam, kde je to možné, především však jejich nájemcům. Nebudeme obecní byty prodávat spekulantům, kteří v nich stejně bydlet nebudou a budou je pronajímat sami za daleko nevýhodnějších podmínek pro nájemce. Není naším zájmem zbavit se obecních bytů za každou cenu, ale nechceme prodeji bránit, bude-li o prodej bytů zájem. Současně podpoříme nové developerské projekty na výstavbu nových domů a bytů k pronájmu, ve kterých by našly svůj domov zejména mladé rodiny, ale nejen ony. Nájemcům obecních bytů, kteří se nezaviněně dostali do tíživé životní situace, chceme formou dočasných slev na nájemném pomoci dostat se zpátky do relativně klidného života.