Informací zásadního významu pro blízkou budoucnost Slatiny je nepochybně příprava výstavby nové radnice. Zasadíme se, aby o výstavbě nové radnice proběhla veřejná diskuse, aby občané měli sami možnost vyjádřit se k tomu, co se v jejich sousedství chystá. Výsledkem této diskuze by bylo řešení příznivé zejména pro občany, ať již po stránce ekonomické, po stránce dostupnosti či z hlediska jiných kritérií. Zjistíte z dnešních webových stránek radnice opravdu takové informace, které vás zajímají a které by mohly být dostupné? Považujeme za možné a žádoucí, aby se lidé dozvěděli daleko více informací, ať už o volných bytech k pronájmu, o možnosti přihlásit se do výběrového řízení veřejné zakázky na dodávku prací či služeb přímo ve Slatině, případně jiné informace. Podstatně změníme a rozšíříme obsah informací o práci radnice i o procesu veřejných zakázek, protože mít kdykoliv přístup k informacím považujeme za základní předpoklad otevřenosti samosprávy. Zamezí se tím i různým spekulacím, pokud nějaká informace unikne a není potřebně vysvětlena.